Tvorba nebo nákup modelu

Tato položka slouží pro započtení ceny modelu, který jsme pro vás koupili nebo jeho výroby.

Položka pro kalkulaci nákupu nebo tvorby modelu.